Button1
Button3
Button4
Button6
Button7
Button8
Button9
Button9
Button9

 

xx

 

 Gdzie jesteśmy...

         Jesteśmy wsią należącą do gminy Skała, położoną w województwie małopolskim, około 14 kilometrów na północ od Krakowa. Sąsiadujemy
z przepięknym Ojcowskim Parkiem Narodowym. Nasza wieś położona jest
na wschód od trasy Kraków - Skała.

        Jak do nas dojechać, widzicie na mapce powyżej.

Współrzędne geograficzne naszej wsi: 50º12'N019º54'E.


     Pierwsze wzmianki o wsi Szczodrkowice pochodzą z XIII wieku. Kroniki podają, iż w okresie 1381 - 1400 r. występuje aż 9 właścicieli Szczodrkowic, przedstawicieli szlachty zagrodowej rodu Śreniawa. W 1398 rokuwymieniona jest karczma w Szczodrkowicach. Tutaj podróżujący na północ mogli zatrzymać się na popas i nocleg. Na przełomie XIV i XV wieku w Szczodrkowicah mieszkało 21 rycerzy herbu Turzym, ponadto jeden przedstawiciel rodu Przeginów i jeden z rodu Ostojów. Długosz upamiętnił w swoich Kronikach dziejów Polski Jana Wojewódkę ze Szczodrkowic. Był on krewnym rodu Chełmskich i dostał na własność część Korzkwi. Korzkiew i jej okolice leżały w pobliżu Krakowa, to tu z daleka ściągali ludzie z ambicją dorobienia się czy zrobienia kariery. Z terenem Częstochowy związany był Jan Strużka z Mirowa, burgrabia olsztyński. Służka był żonaty z Dorotą, córką Stanisława z Rędzin i Rząsaw. Z małżeństwa tego pochodziły dwie córki: Jadwiga, która wyszła za Mikołaja z Małus, byłego wójta z Mstowa, oraz Katarzyna, która poślubiła Boguchwała z Piasku. Służka po owdowieniu ożenił się z Jadwigą, córką Wojewódki ze Szczodrkowic herbu Ostoja.


    Ksiądz Stanisław Molenda w swoich zapiskach na temat parafii Dobczyce wspomina Piotra ze Szczodrkowic, który upomniał się o dobra koło Dobczyc, i którego "w roku 1402 Klemens z Moskorzowa i Popowic oddalił prawne roszczenia o granice między Brzezową i Burletką koło Dobczyc i blisko Raby".


     W 1549 roku Stanisław ze Szczodrkowic napisał książkę pod tytułem "Rozmowa pielgrzyma z gospodarzem o niektórych ceremoniach kościelnych". Książka ta po raz ostatni wydana została w 1900 roku. Egzemplarz tej książki znajduje się w zbiorach naszej biblioteki.


   Ostatnimi właścicielami Szczodrkowic był dziedzic Jan Chrzanowski z żoną Jadwigą, których syn Henryk zmarł bezpotomnie. Według relacji najstarszych mieszkańców wsi Chrzanowscy byli rodem szlacheckim o mocnych tradycjach polskich. O ich patriotyzmie, umiłowaniu kultury i sztuki,  szacunku dla przeszłości świadczy choćby umieszczona na murach wawelskich tabliczka z ich nazwiskami, jako fundatorami, datowana na 1921 rok. Grobowiec rodziny Chrzanowskich znajduje się na Cmentarzu Parafialnym w Smardzowicach.