Button1
Button3
Button4
Button6
Button7
Button8
Button9
Button9
Button9

 

xx

 

Kalendarium

 

1920 Dziedzic Jan Chrzanowski oddaje czworak
w środku wsi na potrzeby szkoły, która liczy cztery klasy.
1939 - 1945 Szkoła funkcjonuje w wynajętych
u Karola Regulskiego pomieszczeniach.
1945 Szkoła wraca do starego budynku po czworakach dworskich. Także jedno z pomieszczeń we dworze,
po parcelacji dóbr dworskich, zostaje przeznaczone na potrzeby szkoły.
1953 Szkoła funkcjonuje w budynku dworskim, który zostaje przystosowany na potrzeby uczniów.
Jest szkołą pięcioklasową.
1954 Uczniowie uczęszczają już do pełnej, siedmioklasowej szkoły.
1958 Trwa kapitalny remont budynku podworskiego.
1960 Dyrektor Emil Chomnicki zgłasza po raz pierwszy postulat budowy nowego budynku.
1967 Szkoła jest ośmioklasowa.
1973 Następuje obniżenie stopnia organizacyjnego szkoły do klasy czwartej. Szkołą staje się punktem filialnym SP Cianowice.
1975 Mieszkańcy podejmują uchwałę o budowie nowej szkoły.
1975 - 1979 Z wielkim zaangażowaniem i ofiarnością mieszkańców wsi trwają prace przy budowie
nowego budynku.
1979 Oddanie nowego budynku szkoły.
1981 - 1982 Podniesienie stopnia organizacyjnego szkoły
do klasy szóstej.
1997 Nadanie szkole imienia Jana Brzechwy.
1999 Uzyskanie w wyniku reformy systemu oświaty statusu pełnej, sześcioklasowej szkoły podstawowej.
2005 List pochwalny od Małopolskiego Kuratora Oświaty za wysoki poziom nauczania.
2009 30 -lecie szkoły w nowym budynku

kliknij tutaj: Ocalić od zapomnienia......

2016 XX Jubileuszowy Piknik Rodzinny z okazji Dnia Patrona:

                  kliknij tutaj:Album wspomnień

Kierownicy i dyrektorzy szkoły
1954 Zofia Chmielak -Gonkiewicz
Emil Chomnicki
19...-1978 mgr Stanisław Górka
1978-1984 Amelia Górka
1984-1994 Ryszard Wendel
1994 - nadal mgr Aleksandra Dolińska