Button1
Button3
Button4
Button6
Button7
Button8
Button9
Button9
Button9

 

xx

 

 Wartości,
jakimi kierujemy się w procesie kształcenia i wychowania

Dla naszych uczniów, nauczycieli, rodziców i pracowników szkoły szczególnie

ważne wartości to:

 

  BEZPIECZEŃSTWO

Szkoła bezpieczna we wszystkich sferach: fizycznej –chroniąca zdrowie i życie; psychicznej - pozwalająca wszystkim członkom społeczności szkolnej czuć się dobrze, społecznej – dostarczająca uczniom konstruktywnych wzorców ról społecznych.

 

  NAUKA

Poszukiwanie, nabywanie nowych wiadomości poprzez czytanie książek, rozwijanie swoich zainteresowań, pasji i ciągłe pogłębianie wiedzy poprzez świadome
 i aktywne poszukiwanie i rozwijanie swojej wiedzy.

 

  KULTURA OSOBISTA

Odpowiednie / właściwe zachowanie się w różnych sytuacjach życiowych, szacunek
 i życzliwość w stosunku do innych ludzi, stosowanie zwrotów grzecznościowych takich jak: proszę, przepraszam, dziękuję.

 

  PASJA

Pełne zaangażowanie w rozwijanie własnych zainteresowań, pomysłów
 i uzdolnień oraz podejmowanie konkretnych działań na rzecz rozwoju własnego i innych.

 

  UCZCIWOŚĆ

Mówienie i postępowanie w taki sposób, aby nie wyrządzić krzywdy drugiej osobie oraz mówienie prawdy nawet wtedy, gdy jest to dla nas trudne. Uczciwość to podstawa
 do budowania przyjaźni i miłości.

  PRZYJAŹŃ

Wsparcie, szczera, budująca rozmowa, zwłaszcza w trudnych chwilach. Rozwijanie wspólnych pasji i zainteresowań. NIGDY -drwina i ośmieszenie. Pomoc w potrzebie.

 

  ZAUFANIE

Poleganie na drugiej osobie bez obawy skrzywdzenia, zawodu
 czy wyśmiania, umiejętność zwrócenia się o pomoc w trudnych sytuacjach
 bez względu na wszystko.

 

  RODZINA

Częste, dobre kontakty, szczere rozmowy, troskliwa opieka , pełne zaufanie
 w każdej sytuacji, wspólna praca, odpoczynek, wyjazdy i zabawy.

 

  DOBRO

Pozytywne zachowania i czyny człowieka względem innych oraz siebie, bezinteresowne niesienie pomocy innym w każdej sytuacji.

 

 

UŚMIECHAMY SIĘ DO SIEBIE!!!